Doel 2017

DSC_1482        DSC_9315       DSC_9352

Project Zambia: ‘Gods Woord voor de allerarmsten’!!

Net als veel Afrikaanse landen, is helaas ook Zambia een land dat in heel veel gebieden extreme armoede kent. Dit is vooral te zien in de sloppenwijken waar een groot deel van de stedelijke bevolking woont. De inwoners van deze wijken leven onder zeer slechte omstandigheden en verdienen vaak minder dan 1 dollar per dag.
Dit maakt het voor hen een enorm grote uitdag ing om in hun dagelijkse levensbehoefte te voorzien. En hoewel Zambia officieel een christelijk land genoemd wordt, heeft zo’n 85% van deze gebieden geen persoonlijke relatie met God. Hoe zouden ze hem ook kunnen leren kennen als een Bijbel in dit land meer dan 10 dollar kost? Dit betekent voor deze mensen dus ca. een half maandsalaris!!
Ook op het platteland hebben de mensen het zwaar. Zij wonen in eenvoudige hutten en leven van de landbouw. Dit levert te weinig op, waardoor deze mensen erg weinig verdienen. Hierdoor is er vaak geen mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan en zijn ook veel ouderen nooit naar school geweest.
Analfabetisme is in deze gebieden dus een enorm probleem. Als deze mensen al een Bijbel krijgen, dan zijn ze niet in staat deze te lezen.

DSC_9488Bible League wil op beide terreinen graag iets betekenen voor deze mensen in Zambia en in het bijzonder voor de kinderen en tieners. Zij vormen een groot deel van de bevolking; zo’n 60%! Hoe geweldig is het als wij deze kinderen, tieners en hun ouders Gods Woord in handen kunnen geven en uitleggen. Ze krijgen hiermee een enorm cadeau, dat ze uit zichzelf nooit kunnen kopen. En wat een schitterende ontwikkeling is het als ouders (zelfs nog op latere leeftijd) voor het eerst leren lezen en schrijven. In de projecten van Bible League krijgen ze daar via ons Alfabetisme-programma de kans voor. Zij doen dit a.d.h.v. de Bijbel: zo leren ze niet alleen lezen en schrijven, maar krijgen ze direct de kans om God en Jezus te leren kennen!!

Alle projecten van Bible League worden uitgevoerd door evangelisten van de lokale kerk. Dankzij de Bijbels en studiematerialen van Bible League, die wij kunnen geven dankzij trouwe donateurs en sponsors, kunnen zij hun omgeving bereiken met het Evangelie. Dit doen zij altijd door tegelijkertijd de mensen uit te nodigen voor Bijbelstudiegroepen, zodat iedereen die de Bijbel krijgt hem ook leert lezen én begrijpen!!!