Doel 2018

            Zambia_MIS_2015_11_019             DSC_9352

‘Gods Woord voor de allerarmsten!!

Net als veel Afrikaanse landen, is helaas ook Zimbabwe een land dat in heel veel gebieden extreme armoede kent. Dit heeft ook veel te maken met vergaande beslissingen in de landbouw die in het verleden zijn genomen. Hierdoor is er veel geld dat binnenkwam uit de landbouw verloren gegaan. En daardoor leven veel inwoners nu onder zeer slechte omstandigheden en verdienen vaak minder dan 1 dollar per dag. Dit maakt het voor hen een enorm grote uitdaging om in hun dagelijkse levensbehoefte te voorzien. En hoewel Zimbabwe officieel een christelijk land genoemd wordt, heeft zo’n 85% van deze gebieden geen persoonlijke relatie met God. Hoe zouden ze hem ook kunnen leren kennen als een Bijbel in dit land meer dan 10 dollar kost? Dit betekent voor deze mensen dus ca. een half maandsalaris! Daarbij is analfabetisme is in deze gebieden dus een enorm probleem. Als deze mensen al een Bijbel krijgen, dan zijn ze niet in staat deze te lezen.

Bible League wil op beide terreinen graag iets betekenen voor deze mensen in Zimbabwe en in het bijzonder voor de kinderen en tieners. Zij vormen een groot deel van de bevolking; zo’n 60%! Hoe geweldig is het als wij deze kinderen, tieners en hun ouders Gods Woord in handen kunnen geven en uitleggen. Ze krijgen hiermee een enorm cadeau, dat ze uit zichzelf nooit kunnen kopen. En wat een schitterende ontwikkeling is het als ouders (zelfs nog op latere leeftijd) voor het eerst leren lezen en schrijven. In de projecten van Bible League krijgen ze daar via ons Alfabetisme-programma de kans voor. Zij doen dit a.d.h.v. de Bijbel: zo leren ze niet alleen lezen en schrijven, maar krijgen ze direct de kans om God en Jezus te leren kennen!!

 

Alle projecten van Bible League worden uitgevoerd door evangelisten van de lokale kerk. Dankzij de Bijbels en studiematerialen van Bible League, die wij kunnen geven dankzij trouwe donateurs en sponsors, kunnen zij hun omgeving bereiken met het Evangelie. Dit doen zij altijd door tegelijkertijd de mensen uit te nodigen voor Bijbelstudiegroepen, zodat iedereen die de Bijbel krijgt hem ook leert lezen én begrijpen!!!