Doel

Project Zuid-Afrika: ‘Adopt-a-School’

Bijna de helft van de bevolking van Zuid-Afrika bestaat uit kinderen en jongeren tot 25 jaar. Zij zijn de toekomst van het land, maar deze toekomst wordt bedreigd door allerlei misstanden: alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren; kinderen die als hoofd van de familie fungeren omdat beide ouders zijn overleden aan AIDS; vroege zwangerschappen waardoor jonge meisjes school verlaten. Op geestelijk gebied vormen heidendom en satanisme een mix die zelfs tot moord kan leiden.

Het Ministerie van Onderwijs heeft ingezien dat het christelijk geloof cruciaal is om de kwetsbare jeugd te helpen. Daarom heeft ze kerken uitgenodigd te helpen bij het aanleren van Bijbelse normen en waarden. In het programma ‘adopteert’ een lokale kerk een school en ontfermt zich over het geestelijk onderwijs aan de kinderen via een Bijbelstudieprogramma. Aangezien scholen vaak niet de middelen hebben om dit te bekostigen, springt Bible League bij door het leveren van Bijbels, Bijbelstudiemateriaal en training van onderwijzers.

IMG_3579Het Adopt-a-School programma heeft als ultieme doel Zuid-Afrikaanse scholieren te brengen tot een relatie met Jezus Christus. Daar hoort bij dat ze los komen van kwalijke praktijken en dat hun gedrag en prestaties verbeteren. Zo zal ook het niveau van onderwijs omhoog gaan. Na afronding van het Bijbelstudieprogramma ontvangen deelnemende kinderen en jongeren een diploma en een eigen Bijbel. Het is de bedoeling dat ze daarna zelf, als jonge evangelisten, hun nieuw gevonden geloof gaan doorgeven in hun eigen omgeving. Een laatste doel is dat deze kinderen aansluiting vinden bij een lokale kerk, waar ze gedoopt kunnen worden en geestelijk onderdak vinden.